Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Địa lý: Xã Thái Xuyên nằm ở phía Nam huyện Thái Thụy, cách thị trấn Diêm Điền 8 km, các trung tâm thành phố Thái Bình 30 km và có vị trí:

  • Đông giáp xã Thái Hòa
  • Tây giáp xã Thái Tân
  • Nam giáp xã Mỹ Lộc
  • Bắc giáp xã Thái Hưng và xã Thái An

Lịch sử:

Xã Thái Xuyên được thành lập từ đầu năm 1947 có tên gọi là xã Tân Dân (sáp nhập bởi 2 xã cổ trước dây là xã Lũng Đầu và xã Lục Linh). TRong năm 1947 xã Tân Dân đổi tên thành xã Thanh Lục, gồm các thôn Lũng Đầu, Lục Linh, Hải Linh, Duyên Lễ, Trại Linh Thanh và Trại Ngõ Bàng thuộc thôn Lũng Đầu. Cuối năm 1955 xã Thanh Lục được đổi tên thành xã Thái Xuyên, gồm 2 thôn của xã Thanh Lục cũ là: Thôn Lũng Đầu được giữ nguyên (sáp nhập một số gia đình ở xóm trại xã Thần Huống), thôn Lục Linh chia thành 2 thôn Lục Bắc và Lục Nam. Từ năm 2003 đến nay xã Thái Xuyên gồm 4 thôn: Lục Bắc, Lục Nam, Lũng Đầu, Kim Bàng (thôn Kim Bàng trước là xóm 7 thôn Lục Nam)

Giáo dục:  Từ năm 2018 về trước xã Thái Xuyên có 3 trường học gồm: Trường Mầm Non, trường Tiểu học và trường THCS. Trong đó: Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường Mầm Non và trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Từ năm 2019 thực hiện chủ trương sáp nhập trường: Trường Tiểu học và Trường THCS được sáp nhập thành trường Tiểu học & THCS.

Giao thông: Hệ thống đường giao thông của Thái Xuyên thuận lợi cho việc đi lại, giao thông trao đổi với các vùng. Xã có trục đường quốc lộ 37 B chạy dọc giữa xã theo hướng Đông – Tây, đọan đi qua xã dài gần 3 km, tỉnh lộ 47 đi từ xã Thái An qua Thái Xuyên đi Thái Đô cắt quốc lộ 37B tại Chợ Lục; Ngoài ra còn hệ thống đường trục xã, đường liên thôn, liên xóm được rải đá, láng nhựa và bê tông hóa toàn bộ với tổng chiều dài gần 42 km.

Kinh tế: Với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân dân trong xã, ngày nay kinh tế Thái Xuyên đã đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 53,4 triệu đồng/người/năm