1. Hội đồng nhân dân
  • Bùi Văn Nhuyên

   Chức vụ: Chủ tịch HĐNT

   SĐT: 0977831974

  • Phạm Khang Lý

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0386975843

  1. Ủy ban nhân dân
   • Vũ Trọng Phới

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0913925628

   • Vũ Thế Tụy

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0979010324

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Nguyễn Tất Quang

     Chức vụ: Tư pháp – hộ tịch

     SĐT: 0984754381

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Phạm Xuân Thụy

      Chức vụ: Công chức VH, LĐTB-XH

      SĐT: 0976198986

     1. Công an xã
      • Hoàng Công Thành

       Chức vụ: Trưởng Công an xã

       SĐT: 0912.669.828

      • Nguyễn Thành Trung

       Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã

       SĐT: 0984.832.803

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Nguyễn Trung Thành

       Chức vụ: Công chức Địa chính – Xây dựng

       SĐT: 0979264019

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Phạm Thùy Trang

       Chức vụ: Văn phòng Thống kê

       SĐT: 0933168929

     4. Trạm y tế xã
      • Đỗ Văn Hải

       Chức vụ: Trạm trưởng trạm y tế xã

       SĐT: 0986072323

     5. BCH quân sự xã
      • Nguyễn Hữu Lĩnh

       Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự

       SĐT: 0398136937

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Vũ Thế Tụy

       Chức vụ: Công chức TC-KT xã

       SĐT: 0979010324

   2. Thôn Lũng Đầu
    • Vũ Thị Xuyên

     Chức vụ: Trưởng thôn Hậu Trữ

     SĐT: 0968143596

    1. Thôn Lục Bắc
     • Vũ Đình Nghiệm

      Chức vụ: Trưởng thôn Duyên Nghĩa

      SĐT: 0981599578

    2. Thôn Lục Nam
     • Nguyễn Thị Phương

      Chức vụ: Truỏng thôn Lễ Củ

      SĐT: 0379453815

    3. Thôn Kim Bàng
     • Phạm Xuân Nghiêm

      Chức vụ: Trưởng thôn Hoá Tài

      SĐT: 0329734290